محصولات

در جم آي تي دو محصول پيك نوروزي الكترونيكي و پيك تابستانه الكترونيكي ويژه مدارس ابتدايي جهت نصب و راه اندازي قرار داده شده است، مشتريان محترم مي توانند پس از كليك بر روي سفارش اين دو محصول را خريداري كنند.

محصولات جم آي تي

سفارش محصول شماره يك ( 505000  تومان كه پس از پرداخت لينك براي ما ارسال خواهد شد )

پيك نوروزي الكترونيكي

 

سفارش محصول شماره دو ( 455000  تومان كه پس از پرداخت لينك براي ما ارسال خواهد شد)

پيك تابستانه الكترونيكي