آزمون آنلاین شماره 4

آزمون آنلاین شماره 4

یکشنبه 19 اسفند ساعت 14 لغایت دوشنبه 20 اسفند ساعت 21


 لینک آزمون:

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

آزمون آنلاین

با سلام برای انجام آزمون آنلاین شماره 1 بر روی پایه خود کلیک کنید.

 

شماره دانش آموزی: شماره ملی

رمز: 1234

 

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

 

لینک آزمون آنلاین دی ماه

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

آزمون آنلاین آبان

 

لینک آزمون آنلاین آبان

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

آزمون آنلاین