پیشگویی آینده فناوری

دانلود پیک های نوروزی

دانلود پیک های نوروزی دبستان غیردولتی پویندگان

  

ویرایش در پیک پایه ششم:

قابل توجه دانش آموزان پایه ششم دو ویرایش در پیک پایه ششم انجام شد:

1- تغییر تیتر درس فارسی به مطالعات در روز دوم پیک

2- تغییر در تیتر روز دهم که به اشتباه روز نهم درج شده است.

البته کسانی که پیک را پرینت نموده اند نیاز به پرینت مجدد نمی باشد.