معاون فناوری در روز دانش آموز محوری
۹۴/۰۸/۱۱ ۲۲:۱۲:۱۴

در برنامه اجرایی از سوی مشاور مدرسه سید بهنیا موسوی و محمد کاظمی در دو زنگ اول مدرسه به جای معاون فناوری قرار داده شدند و هر دو با ذوق و شوق خاصی کار در نظر گرفته شده را انجام دادند.

 

عارف صفایی  در تاریخ:   ۹۴/۰۸/۱۸ ۱۲:۰۱:۳۶  نوشته است:  
حال شما
عارف صفایی  در تاریخ:   ۹۴/۰۸/۱۸ ۱۱:۵۹:۲۵  نوشته است:  
اقا عکس ماهم بزارید