افتتاح سایت کامپیوتر دبستان
۹۴/۰۸/۱۳ ۲۱:۳۷:۰۱

در روز شنبه 9 آبان سایت کامپیوتر دبستان با کلاس کار و فناوری ششم افتتاح شد. و دانش آموزان پایه ششم به حل فعالیت های عملی این درس پرداختند. بقیه کلاس ها نیز بر اساس برنامه کلاسی خود در سایت رایانه حضور یافتند.

 

سینا  در تاریخ:   ۹۴/۰۸/۱۸ ۱۲:۴۴:۳۲  نوشته است:  
من بلد نیستم
سینا زاهدان   در تاریخ:   ۹۴/۰۸/۱۸ ۱۲:۴۱:۳۶  نوشته است:  
خیلی درس میدی
پویا  در تاریخ:   ۹۴/۰۸/۱۸ ۱۲:۳۹:۴۷  نوشته است:  
سلام