تحویل سی دی های آموزشی
۹۴/۰۸/۱۹ ۱۹:۳۷:۱۲

دیروز با همراهی همکاران سی دی آموزشی در نظر گرفته به دانش آموزان تحویل داده شد.