اولین آزمون دبستان غیردولتی پویندگان
۹۴/۰۹/۲۵ ۲۱:۴۵:۴۸

اولین آزمون آنلاین دبستان غیردولتی پویندگان برگزار شد.

این آزمون در روز های سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 آذر به صورت حضوری در دبستان برگزار گردید. هدف اصلی برگزاری این آزمون در مدرسه آشنایی دانش آموزان با نحوه کارکرد و رفع اشکال احتمالی می توان اشاره نمود. این آزمون از سیستمی بسیار قوی برخوردار می باشد و در حال حاضر مقرر شده به صورت ماهیانه در منزل برگزار گردد. البته امکان این وجود دارد به تعداد برگزاری این آزمون در ماه افزوده شود.


بقیه تصاویر در ادامه مطلب