کندوی عسل طبیعی در دبستان
۹۴/۱۱/۰۲ ۲۱:۳۵:۳۰

این هم تصویری از کندوی عسل طبیعی در دبستان

امیرمهدی پیوند  در تاریخ:   ۹۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۵۶:۵۳  نوشته است:  
تاحالا کندوی عسل ندیده بودم.خیلی جالب بود!!!!!!!