به همراه دانش آموزان و همکاران در راهپیمایی 22 بهمن
۹۴/۱۱/۳۰ ۲۳:۴۰:۲۴